Ngày 26 tháng 3, đã diễn ra buổi tập huấn trực tuyến do Đại học Catania chủ trì, nội dung về cách thiết kế, thực hiện và đánh giá các cuộc khảo sát.