Ngày 23/3/2021, cuộc họp trực tuyến giữa các điều phối viên đã được tổ chức với sự tham gia của tất cả các đối tác của chương trình để thảo luận về các gói công việc 1, 4 và 5.