Điều phối viên dự án
Janerik Lundquist
Trường đại học
Đại học Linköping
Điều phối viên tại Nga
Elizaveta Mukhanova
Trường đại học
Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
E-mail
Điều phối viên tại Việt Nam
Lê Xuân Phương
Trường đại học
Trường Đại học Lâm nghiệp