Biến đổi khí hậu tác động ngày càng lớn hơn đến môi trường, phát triển kinh tế và sức khỏe của con người theo từng năm. Mức độ gia tăng của lũ lụt, hạn hán, băng tan, sóng nhiệt tác động tiêu cực đến tính bền vững của ngành lâm nghiệp, ngư nghiệp, nông nghiệp và sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào các ngành này. Nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu là do khí nhà kính. Thách thức toàn cầu này chỉ có thể được giải quyết bằng nỗ lực phối hợp của tất cả các quốc gia. Hóa học có một vai trò quan trọng trong việc giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách phát triển các công nghệ xanh.

Mục tiêu tổng quát của dự án là nâng cao chất lượng giáo dục về hóa học và tăng tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành hóa học của các trường đại học Liên bang Nga và Việt Nam thông qua việc giới thiệu các chương trình Thạc sĩ hiện đại nhất phù hợp với các quy định của Quy trình Bologna; và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở Liên bang Nga và Việt Nam bằng cách xây dựng năng lực cho cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

1. Phát triển chương trình Thạc sĩ đa dạng chất lượng cao liên ngành mới về “Hóa học đinh hướng tương lai” phù hợp với các điều khoản của quy trình Bologna và đồng thời kế thừa các bài học kinh nghiệm tốt của Liên minh Châu Âu. 

2. Nâng cao kỹ năng của đội ngũ giảng viên thông qua T&L&A (Dạy & Học & Đánh giá).

3. Thành lập các trung tâm xuất sắc về hóa học định hướng tương lai.

4. Nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về tác động của biến đổi khí hậu cũng như các giải pháp hóa học để giảm thiểu tác động của nó.

Các đối tác đại diện cho các nhóm mục tiêu khác nhau sẽ tham gia đầy đủ vào việc đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Việc đánh giá bên ngoài và công nhận chuyên môn của các chương trình mới sẽ chứng minh chất lượng chương trình. Các mục tiêu đặt ra phù hợp với các chương trình quốc gia. Tất cả các trường đại học đối tác đều đã có những hoạt động hợp tác với nhau, điều này sẽ góp phần vào sự thành công của dự án chung này.

Cácgóicôngviệc(WPs)

Gói công việc 1: CHUẨN BỊ Giai đoạn chuẩn bị

Mục tiêu của gói công việc này là tạo cơ sở cho việc thực hiện dự án thành công về mặt thủ tục hành chính, các chiến lược và xây dựng các năng lực chính của khóa đào tạo. Phương pháp thực hiện: giới thiệu các thành viên từ các nước đối tác về các kinh nghiệm tốt của các trường đối tác ở EU thông qua quan sát, nghiên cứu thực địa và thuyết trình của các trường đối tác EU; các phiên họp động não; điều chỉnh và áp dụng các kinh nghiệm tốt và phát triển các sản phẩm đầu ra của dự án; đánh giá các sản phẩm đầu ra này do ủy ban chất lượng thực hiện và cuối cùng công bố về các sản phẩm và cuối cùng là công bố chúng trên trang web của dự án.

Cơ quan chủ trì

Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF)

Đại học Liên bang Bắc cực (NArFU)

Gói công việc 2: PHÁT TRIỂN chương trình thạc sỹ

Mục tiêu của gói này là phát triển và thử nghiệm chương trình Thạc sĩ đa ngành dựa trên mô-đun về Hóa học với 2 nhánh phù hợp với các điều khoản của quy trình Bologna, bao gồm Hóa học vì sự phát triển bền vững và Hóa học về Môi trường. Phương pháp thực hiện: các thành viên tham gia dự án sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận truyền thống để phát triển chương trình: mỗi khía cạnh của chương trình được phát triển mạch lạc và logic: chương trình và các mô-đun dựa trên bộ mô tả đã phát triển, phương pháp Dạy và Đánh giá (T&A) được phát triển tùy thuộc vào nội dung khóa học và mô-đun. Cơ chế đảm bảo chất lượng (QA), được lồng ghép vào mỗi chương trình, hoàn thiện thiết kế chương trình.

Cơ quan chủ trì

Đại học Montan Leoben (MUL)

Đại học Kỹ thuật Bang Novosibirsk ( (NSTU)

Gói công việc 3: PHÁT TRIỂN đơn vị tổ chức mới (Thành lập các trung tâm xuất sắc về hóa học)

Mục tiêu của gói này nhằm nâng cao năng lực của các trường đại học đối tác trong việc cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực liên quan cho nhóm các bên liên quan khác nhau. Phương pháp đào tạo dựa trên mô hình phân tầng và sử dụng chiến lược đa ứng dụng: đầu tiên, cung cấp đào tạo cho một nhóm nhỏ giáo viên, sau đó các giảng viên được đào tạo sẽ phát triển năng lực cộng đồng và cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp cho các nhóm mục tiêu trong các hội thảo chính sách FOREST thí điểm, các chương trình học tập suốt đời (Lifelong Learning – LLL), các sự kiện đào tạo thường xuyên. Trong quá trình thực hiện gói công việc này, sẽ giới thiệu môt đơn vị tổ chức mới cho các nước đối tác: các đơn vị mới (các trung tâm xuất sắc).

Cơ quan chủ trì

Đai học Catania (UniCT)

Đại học Khoa học Thái Nguyên (TNUS)

Gói công việc 4: KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG: Đảm bảo và giám sát chất lượng

Mục tiêu của gói công việc này là đảm bảo chất lượng của việc thực hiện dự án và các sản phẩm đầu ra của dự án. Phương pháp: đảm bảo chất lượng sẽ được tích hợp trong các hoạt động giám sát và đánh giá (nội bộ và bên ngoài).

Cơ quan chủ trì

Học viện bách khoa Tomar – IPT

Gói công việc 5: PHỔ BIẾN VÀ KHAI THÁC Phổ biến và khai thác dự án

Mục tiêu của gói công việc này gồm ba mục tiêu: thu hút sự chú ý và tạo ra hình ảnh tích cực về tác động của dự án trong lĩnh vực hóa học và biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức về kết quả đầu ra của dự án trong khu vực học thuật và cộng đồng trong khu vực, đảm bảo tính bền vững của các sản phẩm chính của dự án. Phương pháp: thu hút sự tham gia của tất cả các đối tác và sử dụng các kênh và công cụ khác nhau ở cấp trường đại học, cấp quốc gia và cấp quốc tế cũng như các chính sách và kế hoạch cụ thể được phát triển trong các kế hoạch về phổ biến và tính bền vững trong gói công việc 1.

Cơ quan chủ trì

Đại học Liên bang miền Nam (SFedU)

Gói công việc 6: QUẢN LÝ Quản lý và điều phối dự án

Mục tiêu của gói công việc này là đảm bảo việc thực hiện dự án chiến lược và hoạt động suôn sẻ. Cơ cấu quản lý tổng thể bao gồm Ban quản lý dự án (PMB) (Cấp độ dự án), lãnh đạo các gói công việc và các quản lý dự án địa phương (cấp độ trường).

Cơ quan chủ trì

Đại học Linkoping (LiU)